Waarom verbeteren? 

De wereld om ons heen verandert. Als organisaties niet verbeteren, worden ze links en rechts ingehaald. Het gevolg: klanten kiezen niet meer voor bepaalde producten en diensten. De opbrengsten lopen terug. Simpelweg betekent het dat we moeten verbeteren om of de inkomsten te verhogen, of de kosten te verlagen. Verbeteren begint met beheersen. Als processen beheerst worden, biedt dat de organisatie structuren, systemen en gereedschappen om te kunnen verbeteren. Zoals het verbeteren van faalkosten, het verhogen van kwaliteit en het verbeteren van efficiëntie van processen. 

 

Wat is verbeteren eigenlijk? 

Je kunt spreken van verbeteren als de prestatie van een bepaalde grootheid op een bepaald moment of over een bepaalde periode beter is dan daarvoor. Als je het kunt meten, kun je het ook verbeteren! Een verbetering gaat altijd over een meetbare stap vooruit, zoals een beter serviceniveau, meer afspraken uit koude acquisitie, een hoger factuurbedrag per klant, minder klachten, kortere doorlooptijd, lager verzuim enz.

 

Is veranderen hetzelfde als verbeteren?

Bij een verandering treedt er een (deels) nieuwe situatie op, die niet (in ieder opzicht) een verbetering hoeft te zijn. Bij een verbetering is de doelstelling dat de nieuwe situatie beter is dan de oude situatie. Bij een verbetering kijken we naar een specifiek verbeterdoel, dat zich altijd laat vertalen naar één van de prestatie-indicatoren van de organisatie; een verbetering draagt op die manier dus altijd bij aan het beter worden van de organisatie op het gebied van:

  • Klant- en medewerkerstevredenheid
  • Cliëntenbehandeltijd
  • Efficiency van de verkoop
  • Servicetijden van de ondersteuningsafdeling

Beter worden kan op elk gewenst vlak, mits het een (directe of indirecte) relatie heeft met het presteren van de organisatie.

 

Het verbeteren van de voorspelbaarheid en resultaten van de organisatie.

SPIRE is een adviesbureau dat streeft naar blijvend succesvolle, lerende klantorganisaties. Het draait in eerste instantie om organisaties die haarscherp op hun netvlies hebben waar ze het voor doen! Slogans zeggen niks: het gaat niet om wat je roept, maar om wat je doet! Systemen kunnen geen aandacht geven, mensen wel! De keuzes die u maakt hoeven helemaal niet 'strategisch' te zijn als ze voor u maar logisch zijn. 

 

Innovatie laat zich niet sturen!

Hoe kunnen we meer omzet en winstbijdrage halen uit klantcontacten? Hoe leveren we meer waarde aan onze relaties? En hoe kunnen we tegelijkertijd de kosten van de kanalen beheersen? Als helder is waar de organisatie in essentie voor staat komen de ideeën vanzelf.