Wat doen we?

Het is een uitdaging om in deze snel veranderende wereld een unieke strategie te ontwikkelen waarmee organisaties zich duurzaam kunnen onderscheiden. Om het concurrentievermogen van organisaties te analyseren en te versterken, heeft SPiRe een praktisch toepasbare  Situatie Risico- en Verbeter Analyse (SRVA) ontwikkeld. Een beproefd instrument om toekomstige uitdagingen, sterke- en zwakke punten en verbeteraspecten te ontdekken. De SRVA uit het SPiRe vijfstappen model levert opdrachtgevers direct concrete input over de huidige- en gewenste situatie. Het plan van aanpak geeft heldere aanbevelingen, waarmee medewerkers zich in een kort tijdsbestek kunnen ontwikkelen tot een excellente organisatie. De Sparring Partner zal (indien gewenst) een actieve bijdrage leveren aan resultaatverbetering totdat de opdrachtgever alle uitdagingen zelfstandig aankan.  

De vijfstappen SPiRe aanpak 

 

Harmonie van inhoud en vorm
De trainers en coaches van SPiRe zijn bedreven in het verzorgen van allerlei vormen van kennisoverdracht, zodat het doel altijd op de meest toepasselijke manier wordt bereikt. Enkele voorbeelden van de SPiRe diensten zijn:

  • Business Coaching: u zoekt naar manieren om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren in termen van omzet, productie, marge, doorlooptijd, euro's en zo meer. 
  • Management Coaching: u bent ervan overtuigd dat er veel meer uit uw medewerkers te halen valt. U wilt effectiever leidinggeven. Hoe verandert u managen van een (zware) last naar iets dat u echt in de vingers heeft, zonder dat u toch weer alles zelf moet doen.
  • Executive Coaching: u zoekt een executive coach die als sparring partner discreet en doortastend uw denken een paar stappen verder brengt. Iemand die het lef heeft om uw keuzes en beslissingen kritisch en ter zake kundig te bevragen en gefundeerd terug praat. 
  • Team Coaching met behulp van workshops en attitude trainingen afgestemd op de operationele functies. De workshops/trainingen worden in-company gegeven in groepsverband.
  • Verhogen van efficiency en effectiviteit: analyse van processen die leiden tot verbeterpunten gericht op het verhogen van de efficiency, de effectiviteit en de rentabiliteit van de klant.
  • Workshops klantgericht ondernemen met het doel een gezamenlijk begrip op te bouwen van klantwaarde en klantgerichtheid.
  • Korte thematische workshops op deelgebieden om snel op specifieke deelgebieden de kennis en ervaringen uit te wisselen. Deze Sparring Sessies zijn ook goed gespreid in te plannen in een langdurig traject naar klantgericht ondernemen.
  • Trainingen en cursussen i.s.m. praktijkgerichte onderwijsinstellingen, zodat deelnemers uit verschillende organisaties van elkaar kunnen leren.

Verder praten? 


Wilt u meer weten over de SPiRe aanpak en diensten? Klik hier voor een inspirerend kennismakingsgesprek.